Mặt bằng

MĂT BẰNG TỔNG THỂ

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

BIỆT THỰ SÂN VƯỜN

BIỆT THỰ SÂN VƯỜN

PHỐI CẢNH BIỆT THỰ

NHÀ PHỐ LIỀN KỀ